Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

Uczestnictwo w śniadaniu Biznesowym JAcademy

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Udzielam Fundacji Bydgoskiej Szkółki Piłkarskiej JAcademy  prawa do wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, nagrań filmowych oraz wypowiedzi,  bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Klub Biznesu JAcademy.

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Warunkiem uczestnictwa w śniadaniu Biznesowym JAcademy  jest wysłanie formularz zgłoszeniowego i akceptacja regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy